112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება კიბერდანაშაულთან წინააღმდეგ ბრძოლაში

პროექტისხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2012 - თებერვალი, 2014

დაფინანსებულია: ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ

განმახორციელებელი პარტნიორები: ესტონეთის პოლიციისა და საზღვრის დაცვის საბჭო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პროექტის ბიუჯეტი: 72 358,00 ევრო

პროექტისზოგანიმიზანი: შსს სამინისტროს თანამშრომელთა შესაძლებლობების განვითარება, რათა ეფექტურად მოხდეს კიბერდანაშაულის შემთხვევების გამოძიება და კიბერ თავდასხმების წინააღმდეგ ბრძოლა. პროექტის ფარგლებში იგეგმება ქართულ ენაზე კიბერდანაშაულის სასწავლო მოდულების შემუშავება, რომელიც გამოყენებული იქნება როგორც სასწავლო მასალა და მოიცავს კონცეფციებისა და know-how-ს ნაკრებს, რომელიც მნიშვნელოვანია კიბერდანაშაულის წინააღმდებ ბრძოლისთვის

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები:

  • ტრეინინგების გზით შსს თანამშრომლების გადამზადება კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სფეროში;
  • ესტონეთში სასწავლო ვიზიტის განხორციელება;
  • კიბერდანაშაულის სასწავლო მოდულების თარგმნა ესტონურიდან ქართულ ენაზე და ეროვნულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა.