112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა ციხეებში და სხვა დახურულ დაწესებულებებში II

ხანგრძლივობა: 2016- 2017 წლები

დაფინანსება: ევროკავშირის / ევროსაბჭოს ერთობლივი პროგრამა

განმახორციელებელი პარტნიორები: საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

პროექტიის ბიუჯეტი: 800 000 ევრო

პროექტის მიზანი: სამი ძირითადი გამოწვევის დაძლევა საქართველოს ციხეებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. ესენია:

  • ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა;
  • ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა და არასათანადო მოპყრობის პრევენცია;
  • შიდა და გარე მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება.

ევროპის საბჭო განაგრძობს საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერას პროექტის პირველ ფაზაში მიღწეული შედეგების განმტკიცებაში, რომელთა ამოცანაცაა ადამიანის უფლებათა გაუმჯობესებული დაცვა და დახურული ტიპის დაწესებულებებში ჯანდაცვის გაძლიერება.