×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

როდის უნდა აკრიფოთ 112

ნომერი განკუთვნილია საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციებისთვის, როდესაც საფრთხე ემუქრება ადამიანის სიცოცხლეს, მის ჯანმრთელობას, კერძო ან საზოგადოებრივ საკუთრებას. 112 აკრიფეთ, როდესაც:

-

ხანძარია;

-

თქვენ ან თქვენს ახლობელს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს;

-

პიროვნებამ მოულოდნელად დაკარგა გონება;

-

პიროვნებას აქვს სხეულის სერიოზული დაზიანება;

-

პიროვნებას აქვს ძლიერი სისხლდენა;

-

გახდით თვითმკვლელობის მცდელობის თვითმხილველი;

-

გახდით მკვლელობის თვითმხილველი;

-

გახდით ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის თვითმხილველი;

-

გახდით ყაჩაღობის თვითმხილველი;

-

გახდით ძარცვის თვითმხილველი;

-

გახდით ძალადობის თვითმხილველი;

-

შეამჩნიეთ პოლიციის მიერ ძებნილი პიროვნება;

-

გახდით ნარკოტიკების მოხმარების თვითმხილველი;

-

შეამჩნიეთ საეჭვო სახის ნივთი;

-

გახდით აფეთქების თვითმხილველი.

და სხვა მსგავს შემთხევებში.


გახსოვდეთ!


შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და უპასუხეთ ოპერატორის დასმულ ყველა კითხვას!