×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

კონტაქტი

სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ტელეფონი: 241-24-71, 241-26-02,

ფაქსი: 230-10-88,

ელ.ფოსტა: JDC@mia.gov.ge

მისამართი: ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზირი #72